PROJECTE INVITROPLANT I VIVERS JAUME PELEGRÍ

 

laboratori-web2-1

La conjunció entre la biotecnologia vegetal i el viverisme comercial representa un dels principals fonaments per al desenvolupament del sector agrícola però sovint es presenten de forma paral·lela. Els nombrosos èxits obtinguts de l’aplicació de la biotecnologia al viverisme estan estimulant cada cop més la convergència entre ambdues disciplines ajudant a mantenir i incrementar la competitivitat del sector davant d’un mercat cada cop més exigent.

Recentment, Vivers Jaume Pelegrí ha iniciat un projecte molt prometedor amb una jove empresa de l’àmbit de la biotecnologia, InVitroPlant SCP. La seva activitat es basa en la propagació de portaempelts mitjançant la tècnica de la micropropagació fent ús d’un laboratori específicament dissenyat per al cultiu in vitro de plantes que Vivers Jaume Pelegrí va construir en les pròpies instal·lacions del viver.

 

CULTIU IN VITRO DE PORTAEMPELTS

El Cultiu in vitro

El cultiu in vitro de teixits vegetals és una tècnica de reproducció en condicions totalment asèptiques, en la que a partir d’un petit segment inicial de teixit, és possible regenerar, en poc temps, milers de milions de plantes genèticament iguals a la planta mare.

 

Beneficis del Cultiu in vitro

A diferència de les tècniques tradicionals de propagació, aquesta metodologia permet la propagació de grans volums de plantes en menys temps i en espais reduïts. A més, no depèn de la estacionalitat, podent-se realitzar en qualsevol època del any. Un altre benefici és que té més garantia de sanitat vegetal, per estar produïda en condicions d’asèpsia i sotmesa a controls fitosanitaris. Fins i tot, es pot utilitzar per a l’obtenció de plantes lliures de patògens i és una tècnica de gran utilitat per al desenvolupament de noves varietats de planta o bé per mantenir la genètica de la varietat de la planta reproduïda. A més,  i a diferència de les plantes produïdes pel procés tradicional, les plantes produïdes in vitro poden ser directament certificades facilitant la seva exportació internacional.

Micropropagació de portaempelts

La micropropagació in vitro permet obtenir plantes radicades uniformes i idèntiques a la planta mare. Això és de vital importància en la producció de portaempelts, ja que permet plantacions fructícoles homogènies. El procés consta de les següents fases:

Preparació de les plantes mare: a partir de plantes mare de l’espècie que es vol propagar s’obtenen petits segments internodals amb els quals s’iniciarà el procés de cultiu In Vitro al laboratori. Pot ser planta mare en camp o controlada i tractada en hivernacles.

Desinfecció: al laboratori, els segments son sotmesos un tractament de desinfecció permeti eliminar els microorganismes de la superfície del teixit vegetal.

Establiment: seguidament els segments son cultivats en tubs d’assaig amb medi de cultiu estèril composat per macro i micronutrients, sacarosa i una determinada combinació de vitamines i hormones que estimuli la brotació i regeneració del explant.

Multiplicació: durant aquesta fase es propaguen els brots anteriors originant noves tiges amb fulles. Periòdicament aquests nous brots s’han de subcultivar en un nou medi mitjançant divisions i ressembres successives en pots amb medi de cultiu estèril.  D’aquesta forma, entre cada ressembrat de les plantes el nombre de clons s’incrementa exponencialment permeten una producció massiva en poc temps i espai.

Elongació: en aquesta fase s’estimula l’allargament vertical de la tija abans d’entrar en la fase d’arrelament.

 Arrelament: els brots elongats son individualitzats en un medi de cultiu que afavoreixi la generació d’arrels in vitro.

Aclimatació: Aquesta fase es dona fora del laboratori i consisteix en sotmetre gradualment les plantes a condicions ambientals normals.  Les plàntules recentment extretes del laboratori són molt sensibles als canvis ambientals de manera que l’èxit o el fracàs de tot el procés depèn de la seva supervivència i viabilitat en els hivernacles condicionats per a que s’estimuli una readaptació progressiva a les condicions naturals del ambient.

laboratori-web2-4Esquema de les fases de la micropropagació in vitro.

 

PORTAEMPELTS IN VITRO DISPONIBLES

InVitroPlant s’ha focalitzat en la propagació de portaempelts per a fruiters. Actualment els nostres principals patrons són els híbrids GF 677 i Garnem.

Fitxes tècniques:

GF677: Obtenció de l’INRA de França. Híbrid de préssec (Prunus persica) x ametller (Prunus amigdalus). És un dels patrons més utilitzats actualment. Òptima afinitat amb varietats de préssec, nectarina i ametller. S’adapta bé a sòls calcaris i tolera la clorosi fèrrica. Sensibles a nematodes però amb un elevat vigor.

laboratori-web2-5Explants GF 677 en la primera fase del cultiu in vitro.

laboratori-web2-5Plantes In Vitro GF 677 en fase de multiplicació

GXN (Garnem): Obtenció del CITA d’Aragó. Híbrid d’ametller Garfi (Prunus amigdalus) x préssec Nemared (Prunus persica). Patró amb gran resistència a nematodes i de gran vigor encara que és sensible a la calcària i a l’asfíxia radicular. Compatible amb préssec, nectarina i ametller.

laboratori-web2-6Explants GxN en la primera fase del cultiu in vitro.

laboratori-web2-6Plantes In Vitro GF 677 en fase de multiplicació

EL LABORATORI DE CULTIU IN VITRO

Per dur a terme la micropropagació de plantes, és imprescindible un laboratori adaptat amb equipament que permeti treballar en condicions d’asèpsia i el control de les condicions ambientals de temperatura, humitat i il·luminació. El nostre laboratori consta de les següents àrees:

Càmera-Magatzem. Recepció i emmagatzematge del material i reactius.

Sala de rentat i esterilització.  Sala on es troben els autoclaus per esterilitzar el material, estris i medis de cultiu.

Sala de preparació de medis de cultiu. És la sala on es preparen els medis de cultiu. Hi trobarem tot l’instrumental de vidre, així com la bàscula, agitador magnètic, pH-metre, frigorífic. També disposa d’un espai d’oficina.

Sala de transferència o de flux laminar. És la regió on es manipula directament el teixit vegetal. Consta de cabines de flux laminar que  permeten subcultivar el material vegetal dins d’un ambient asèptic.

Sala de cultiu. Sala destinada al creixement in vitro dels cultius. Formada per estanteries amb fluorescents de llum blanca i amb total control de la humitat, la temperatura i el fotoperíode.

laboratori-web2-8Sala de cultiu de les plantes in vitro

GARANTIA DE QUALITAT

Vivers Jaume Pelegrí es troba posicionat al mercat viverístic des del 1995 oferint un servei d’alta qualitat i un gran compromís i fidelitat amb els clients. En aquest nou projecte, l’experiència i el bon posicionament d’aquest viver es fusiona amb la motivació i inquietuds d’InVitroPlant, una jove empresa que pretén aplicar la biotecnologia al viverisme tradicional per poder oferir productes més competents i amb alt valor afegit.

L’acord mutu entre Vivers Jaume Pelegrí i InVitroPlant s’estableix per una política de qualitat basada en el compromís i confiança amb els nostres clients. Les tècniques de producció de l’empresa tenen la garantia de ser un referent per a la propagació de plantes llenyoses representant un valor afegit respecte les metodologies tradicionals. És per aquest motiu que ens comprometem a assegurar la qualitat genètica,  fitosanitària i viverística del nostre producte.

Actualment el projecte es troba en estadis prematurs però esperem establir-nos en el mercat breument.

En visitar el nostre lloc web, acceptes les cookies que utilitzem per millorar la navegació. política de cookies